ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ลงทะเบียนหนังสือราชการ
- ทะเบียนหนังสือส่ง
- ตรวจสอบเลขที่หนังสือส่ง

  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการทางวินัย
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2564
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket