ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ลงทะเบียนหนังสือราชการ
- ทะเบียนหนังสือส่ง
- ตรวจสอบเลขที่หนังสือส่ง

  

  หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โดย : kusawd
เข้าชม : 3
อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดได้รับแจ้งจากอําเภอเมืองศรีสะเกษ ว่าจังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้เปิดระบบรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางระบบออนไลน์ (www.thaipoliceonline.com) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จากสถิติและข้อมูลที่ปรากฏจากการรับแจ้งความทางออนไลน์ พบว่าวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพ มีลักษณะของแผนประทุษกรรมในรูปแบบต่างๆ หลายวิธีการ ทําให้ประชาชนหลงเชื่อและสูญเสียทรัพย์สิน ไปเป็นจํานวนมาก ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้จัดทําสื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) โดยมุ่งเน้น ให้ความรู้แก่ประชาชน เกิดความตระหนักรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เพื่อให้การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จึงขอประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (http:// https://24hicarecenter.com/cybervaccinated) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันตํารวจโท วสุเทพ ใจอิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๔๔๖๐

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 27/ก.ย./2565
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง ๒๓๗๓ ถึงบ้านแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลคูซอด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๔ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคู 26/ก.ย./2565
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 2373 ถึงบ้านแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ก.ย./2565
      ประกาศใช้ข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2566 15/ก.ย./2565
      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15/ก.ย./2565


[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket