[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

เว็บลิงก์ส่วนกลาง
e-Learning


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
13/ก.ย./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสี่แยกบ้านนายทองปาน พันธุ์ไผ่ ไปบ้านโคกเลาะ บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9 ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสี่แยกบ้านนายทองปาน พันธุ์ไผ่ ไปบ้านโคกเลาะ บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายคำพันธ์ ถึงบ้านนางติ๋ม บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ 10 ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายคำพันธ์ ถึงบ้านนางติ๋ม บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ 10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9,10) ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9,10)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ส.ค./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ( 1 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ส.ค./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ส.ค./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ( 1 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนิ่มนวล เมธาภัทรกุล ถึงบ้านนางทำนอง ธรรมวงศ์ บ้านแดง หมู่ที่ 3 ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนิ่มนวล เมธาภัทรกุล ถึงบ้านนางทำนอง ธรรมวงศ์ บ้านแดง หมู่ที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยก ศก.ถ. 45-004 บ้านคูซอด หมู่ที่ 2 ไปเขตตำบลหนองไผ่ ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยก ศก.ถ. 45-004 บ้านคูซอด หมู่ที่ 2 ไปเขตตำบลหนองไผ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโรงปุ๋ย ถึงทางหลวงไปบ้านผักบุ้ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโรงปุ๋ย ถึงทางหลวงไปบ้านผักบุ้ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ประกาศราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ไปทางถนนบ้านบาก บ้านคูซอด หมู่ที่ 1 ( 0 / )
    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ไปทางถนนบ้านบาก บ้านคูซอด หมู่ที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>