[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2565 ( 24/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอบต.คูซอด โดย นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายก อบต.คูซอด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2565 ( 22/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. อบต.คูซอด เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและลูกจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมพิธิเปิดดังกล่าว
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน ( 21/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.คูซอด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทาสีเสารั้วและประตูรั้วทางเข้าสำนักงาน
รับมอบประกาศนียบัตรอบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ( 20/มิ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา13.00 น. นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.ซอด มอบหมายให้ นายวาทิต เกตุงาม รองนายก อบต.คูซอด เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ จากนายนพพงษ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตรวจประเมิน LPA 2565 ( 9/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 จาก ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ชุดที่ 14 ณ เทศบาลตำบลน้ำคำ  โดยวันนี้ได้ตรวจการประเมินฯ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง,และด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ( 6/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด นำโดย นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.คูซอด ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและพรวนดินต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง ณ บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คูซอดถึงบ้านเวาะ หมูที่ 5
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ( 6/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 3 มิถุนายน 2565 อบต.คูซอด นำโดย นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.คูซอด ผู้นำชุมชน ข้าราชการ/ลูกจ้าง และประชาชนตำบลคูซอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง พรวนดินต้นไม้ ณ บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดถึงบ้านเวาะ หมูที่ 5
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ( 27/พ.ค./2565 )
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด นำโดย ท่านจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.คูซอด ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดBig Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยการเก็บขยะมูลฝอย การทำความสะอาดถนน การตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง ณ ถนนซอย 4 ซอย 6 และซอย 8 บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปา ภาษีที่ดินและโรงเรือน ( 26/พ.ค./2565 )
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทราย หมู่ที่ 8
จดหมายข่าวฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ( 25/พ.ค./2565 )
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด นำโดย ท่านจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วย นายวาทิต เกตุงาม รองนายกอบต.คูซอด และนางสารภี ชัยชาญ ปลัดอบต.คูซอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง ครู อบต และลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ขวางถนนเข้าหมู่บ้าน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 -> [จำนวน 142 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>