[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายก อบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803นายวาทิต เกตุงาม
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 062-196-8939นายไพโรจน์ โนนใหญ่
รอง นายก อบต.คูซอด
โทร. 085-492-4212
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงด้านการทุจริตคอรัปชั่น ( 28/ก.พ./2566 )
    เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายจรูญศักดิ์  ปัชฌาบุตร นายก อบต. ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมกับพนักงานในสังกัด ณ ที่ทำการ อบต.คูซอด
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 21/ก.พ./2566 )
    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดย นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2566 ( 31/ม.ค./2566 )
    วันที่  27 มกราคม 2566 อบต.คูซอด นำโดยนายจรูญศักดิ์ ปัฌชาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ  ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ณ บริเวณถนนหน้าดอนปู่ตาข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คูซอด ( 20/ม.ค./2566 )
    วันที่ 20 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. นายจรุญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จัดประชุมคณะกรรมกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาอบต.คูซอด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและอนุมัติแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคูซอด จำนวน 4 แห่ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ( 16/ม.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด นำโดยนายจรุญศักดิ์ ปัชฌาบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด  โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของและขนมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งของรางวัลเพื่อแจกให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนมีการแสดงของเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคูซอด  
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2566 ( 16/ม.ค./2566 )
    วันนี้เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม EIT(การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2566) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดยมีท่านสมาชิกสภาอบต. และท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม EIT
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2566 ( 29/ธ.ค./2565 )
    วันที่ 29 ธันวาคม 2565  เวลา 10.30 น. นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.คูซอด ถนนหมายเลข2373 ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  ระหว่างวันที่ 29  ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ การรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 23/ธ.ค./2565 )
    วันที่ 23 ธันวาคม อบต.คูซอด นำโดยนายจรูญศักดิ์ ปัฌชาบุตร นายกอบต.คูซอด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯอบต. อสม.และอถล.จำนวน 40 คน
ประชุมชี้แจงผู้ใช้น้ำ ( 21/ธ.ค./2565 )
    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด จัดประชุมชี้แจงแนวทางทางบริการสูบน้ำแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำทำนาปรัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ( 21/ธ.ค./2565 )
    วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จัดสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด โดยมีนายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกอบต.คูซอด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 170 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>